ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Философи

Русо, Жан-Жак. Изповеди. София: Народна култура, 1973

Янчев, Янко. Проблемата за преходите. София: Издателство на БКП, 1969

Аристотел. За поетическото изкуство. София: Наука и изкуство, 1975

Радев, Ради и др. Велики философи. София: Просвета, 1993

Давидов, Нешо. От Платон до Маркс. София: Народна младеж, 1970

Европейска философия. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1994-

Боянов, Слави. Жреци на човешкия дух. София: Народна просвета, 1986

Канавров, Валентин. Размирието на разума. София: Св. Климент Охридски, 1994

Бердяев, Николай. Пътят на Русия. София: Захари Стоянов, 2001

Левандовски, Анатолий. Сен-Симон. София: Партиздат, 1977

Радев, Ради и др. Велики философи. Част I -. София: Просвета, 1993

Русо, Жан-Жак. Изповеди. София: Народна култура, 1973

Божанкова, Ренета и др. Мой век. София: Хр. Ботев, 1994

Джонсън, Пол. Интелектуалците. София: Анубис, 1994

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)