ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Арабска литература

Махфуз, Нажиб. Уличка Ал Медак. София: Народна култура, 1972

Хабиби, Емил. Странните обстоятелства, свързани с изчезването на Саид абу ан Нахс Песоп. София: Народна култура, 1982

Хамид, С.. Техерански кръстопътища. София: Профиздат, 1965

Хусейн, Таха. Дните. София: Народна култура, 1984

Нуайме, Михаил. Моите седемдесет години. София: Народна култура, 1983

Хиляда и една нощ. Пловдив: Прометей, 1992

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)