ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Австралийска литература

Дейвисън, Франк. Дасти. София: Земиздат, 1986

Кюсак, Димфна. Полуобгореното дърво. София: Народна младеж, 1974

Маршъл, Алан. Мога да прескачам локви. София: Народна младеж, 1971

Маршъл, Алан. Сивото кенгуру. София: Профиздат, 1980

Уайт, Патрик. Какаду. Варна: Георги Бакалов, 1986

Уайт, Патрик. Пояс от листа. Пловдив: Христо Г. Данов, 1981

Уотън, Джуда. Картини от живота. София: Партиздат, 1987

Флетчър, Аарон. Дългото завръщане. Габрово: Торнадо, 1994

Уест, Морис. Мореплавателят. Варна: Галактика, 1992

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)