ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Индианци

Гъпи, Никлъс. Уай-Уай. София: Народна култура, 1968

Димитров, Филип и др. Забравената раса. София: Наука и изкуство, 1970

Стингъл, Милослав. Индианският бегач. София: Медицина и физкултура, 1973

Браун, Ди. Погребете сърцето ми в Ундид Ний. София: Земиздат, 1989

Пришвин, Михаил. Сивата Сова. Варна: Държавно издателство, 1966

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)