ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Гръцка литература

Варналис, Костас. Дневникът на Пенелопа. София: Народна култура, 1981

Зеи, Алки. Тигърът от витрината. София: Отечество, 1984

Казандзакис, Никос. Алексис Зорбас. Пловдив: Христо Г. Данов, 1984

Казандзакис, Никос. Алексис Зорбас. София: Народна култура, 1980

Казандзакис, Никос. Последното изкушение. София: Народна култура, 1989

Казандзакис, Никос. Христос отново разпнат. София: Народна култура, 1957

Кодзяс, Костас. Галерия №7. София: Профиздат, 1970

Кодзяс, Костас. Окадено небе. София: Народна младеж, 1974

Превелакис, Панделис. Слънцето на смъртта. Пловдив: Христо Г. Данов, 1981

Роидис, Емануил. Папеса Йоана. София: Издателство на ОФ, 1980

Роидис, Емануил. Папеса Йоана. София: Издателство на ОФ, 1985

Самаракис, Антонис. Грешката. Пловдив: Христо Г. Данов, 1977

Зоидис, Георгиос. Ригас Велестинлис. София: Издателство на ОФ, 1973

Делта-Пападопулу, Александра. Старогръцки митове и легенди. София: Отечество, 1983

Хатоглу, Фросо. Добър ден, Мир!. София: Български художник, 1989

Казандзакис, Никос. Алексис Зорбас. София: Отечество, 1990

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)