ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Народно събрание

Началата на българския парламентаризъм. София: Народно събрание на Република България, 2009

Спомени за Учредителното събрание от 1879 г.. София: ОФ, 1979

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)