ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Организирана престъпност

Биаджи, Енцо. Босът е сам. София: Народна култура, 1990

Кръстев, Асен. Меланхолия през септември. София: Военно издателство, 1988

Николаев, Владимир. Мафията - държава в държава. София: Народна просвета, 1986

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)