ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Африканска литература

Ачебе, Чинуа. И всичко се разпадна. Пловдив: Христо Г. Данов, 1979

Ачебе, Чинуа. Стрелата на бога. Пловдив: Христо Г. Данов, 1983

Ватса, Маман. Гласове от звездите. София: Военно издателство, 1985

Ла Гума, Алекс. В края на сезона на мъглите. София: Народна култура, 1977

Смит, Уилбър. Един сокол лети. Варна: Георги Бакалов, 1989

Защо хората имат различен цвят. София: Отечество, 1979

Откраднатият кон. София: Народна младеж, 1986

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)