ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Франция - история

Собул, Алберт. Очерк по история на Френската революция. София: Наука и изкуство, 198

Глушков, Христо. Френската революция 1789-1799. София: Народна просвета, 1989

Давидов, Нешо. Парижката комуна. София: Партиздат, 1971

Данева-Михова, Христина. Парижката комуна 1871. София: Народна просвета, 1961

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)