ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Балкански страни-история

Пантев, Андрей. Англия срещу Русия на Балканите 1879-1894. София: Наука и изкуство, 1072

Цветкова, Бистра. Паметната битка на народите. Варна: Г. Бакалов, 1979

Владиков, Евгений. Графична история на балканските народи. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски, 1992

Из взаимоотношенията на балканските народи : Сб. от доклади, изнесени през Седмицата на балканската взаимност в София от 22 окт. до 1 ноем. 1965 г.. София: БАН, 1966

Маджарски пътеписи за Балканите XVI-XIX в.. София: Наука и изкуство, 1976

Фол, Александър. Тракия и Балканите през ранно - елинистическата епоха. София: Наука и изкуство, 1975

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)