ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

САЩ - история

Петков, Петко. Записки по история на новото време. София: Свят. Наука, 1993

Пантев, Андрей. Американската буржоазна революция. София: Наука и изкуство, 1977

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)