ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Варна - история

Боев, Ради. Варненци в Отечествената война 1944-1945. Варна: ОСИК при ОНС, 1972

Варна и Варненска област. София: Труд,ТЛ Консулт, 2009

10 книги за Варна. Варна: Сдружение Книги за Варна, 2003-2012

Варна 1444. София: Държавно военно изд., 1969

Гочев, Марин. Варненска окръжна земеделска дружба. София: БЗНС, 1978

Пешев, Иван и др. Варна. София: Наука и изкуство, 1968

Атанасов, Евгени. Варна. София: ДСП Реклама, 1961

Дряновски, Борислав. Кметовете на Варна. Варна: Славена, 2010

Литературна Варна. Варна: Отворено о-во, 1994

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)