ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Писатели - български

Йовкова, Деспина. Йордан Йовков. София: Наука и изкуство, 1987

Минев, Димо. Йордан Йовков. Варна: Държ. изд., 1969

Радев, Иван. Каравеловото творчество. Велико Търново: Слово, 1996

Унджиева, Цвета. Любен Каравелов. София: Наука и изкуство, 1968

Струмски, Георги. Имаше един вълшебник. София: Бълг. писател, 1976

Страници за Алеко Константинов. Варна: Андина, 1991

Тотев, Петко. Алеко Констатнинов. София: Народна просвета, 1990

Панова, Снежина. Ст. Л. Костов. София: Народна просвета, 1987

Каранфилов, Ефрем. Писатели и мемоаристи. София: Военно изд., 1980

Коларов, Стефан. Изстраданото слово. София: Партиздат, 1979

Ничев, Боян. Литературни портрети и проблеми. София: Бълг. писател, 1972

Константинов, Георги. Емил Коралов. София: Бълг. писател, 1969

Минев, Димо. Цани Гинчев. София: ,

Мочуров, Атанас. Александър Геров. София: Бълг. писател, 1970

Иванов, Вичо. С мисъл и порив. София: ОФ, 1972

Константинов, Георги. Николай Лилиев. София: Бълг. писател, 1963

Константинова, Елка. Николай Лилиев. София: Народна просвета, 1988

Тихолов, Петко. Николай Лилиев. София: Наука и изкуство, 1962

Литературен архив. София: ,

Страници за Гео Милев. Варна: Андина, 1992

Наимович, Максим. Едно поколение. Пловдив: Хр. Г. Данов, 1966

Василев, Михаил. Константин Петканов. София: Бълг. писател, 1970

Андрейчева, Велика. Книга за Николай Райнов. София: Наука и изкуство, 1989

Попов, Константин. Езикът на Петко Славейков - лексика и фразеология. София: Народна просвета, 1983

Константинов, Георги. Петко Рачов Славейков. София: ОФ, 1967

1 2 | слeдваща | последна

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)