ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Националноосвободително движение-България

Делчев, Борис. Христо Ботев. Пловдив: Хр. Г. Данов, 1981

Константинов, Георги. Не е легенда, а жива история. София: Народна младеж, 1966

Мирчев, Петър. Етрополецът. София: Бълг. писател, 1977

Попиванов, Иван. Захарий Стоянов. София: Народна младеж, 1969

Йорданов, Йордан. Незабравими образи. София: ОФ, 1986

Каранфилов, Ефрем. Българи. София: Народна младеж, 1973

Пенчев, Станчо. Голяма книга на великите личности на България. София: ПАН, 2014

Ванчев, Йордан. Въстанал съм за свободата. София: ОФ, 1986

Възвъзова-Каратеодорова, Кирила. Капитан Георги Мамарчев 1786-1846. София: Народна просвета, 1986

Кузманов, Петър. Кнез Иван Кулин. София: Държавно военно изд., 1971

Макдермот, Мерсия. Апостолът на свободата. София: Народна младеж, 1970

Македонски, Христо. Записки на Христо Н. Македонски. София: ОФ, 1973

Маркова, Зина. Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. София: Наука и изкуство, 1967

Неофит Бозвели. Г. С. Раковски. Добри Чинтулов. Бачо Киро Петров. Васил Друмев. София: Български писател, 1979

Обретенов, Никола. Спомени за българските въстания. София: Отечество, 1983

Попиванов, Иван. Захарий Стоянов. София: Народна младеж, 1969

Йонков, Христо и др. Васил Левски и българската национална революция. София: БАН, 1987

Трайков, Веселин. Раковски и балканските народи. София: Наука и изкуство, 1971

Чакир, Николае. Христо Ботев в Румъния. София: Наука и изкуство, 1980

Хайтов, Николай. Матей Преображенски-Миткалото. София: НС ОФ, 1964

Борбите в Македония и Одринско 1878-1912. София: Бълг. писател, 1982

Макдермот, Мерсия. Свобода или смърт. София: Наука и изкуство, 1979

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)