ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Драматургия - българска

Леков, Дочо. Българска възрожденска литература. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски, 1993

Панова, Снежина. Ст. Л. Костов. София: Народна просвета, 1987

Тодоров, Асен. Ст. Л. Костов. София: Бълг. писател, 1961

Стайков, Димитър. Театърът на Йордан Радичков. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски, 1993

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)