ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Съветска литература - критика

Русакиев, Симеон. Литературни очерци. София: Народна просвета, 1982

Съветски писатели. София: Народна култура, 1974 -

Дудевски, Христо. Михаил Шолохов. София: Наука и изкуство, 1965

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)