ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Западноевропейска литература

Влашки, Младен. Западноевропейска литература. Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 1993

Из историята на световната литература. София: БАН, 1962

Александров, Васил. Чуждестранни писатели - творци на литература за деца и юноши. София: Народна младеж, 1962

Протохристова, Клео. Западноевропейска литература. Пловдив: Летера, 2003

Николов, Минко. Кризата в модерния западен роман. София: Бълг. писател, 1961

Хаджикосев, Симеон. Сред класиката. София: Народна просвета, 1989

Шумелова, Мария. Ново ръководство за ученика по литература - 9. клас. Велико Търново: Слово, 2006

Шумелова, Мария. Ново ръководство за ученика по литература - 10. клас. Велико Търново: Слово, 2001

Стоянов, Цветан. Идеи и мотиви на отчуждението в западната литература. София: Наука и изкуство, 1973

Алманах IX клас. Велико Търново: Слово, 1995

Алманах IX клас. Велико Търново: Слово, 1994

Литературни анализи. Велико Търново: Абагар, 1992

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)