ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Старогръцка литература - критика

Богданов, Богдан. Литературата на елинизма. София: Наука и изкуство, 1979

Богданов, Богдан. От Омир до Еврипид. Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 1993

Антична литература. София: Д-р Петър Берон, 1988

Богданов, Богдан. Старогръцката литература. София: Просвета, 1992

Шумелова, Мария. Ново ръководство за ученика по литература - 9. клас. Велико Търново: Слово, 2006

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)