ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Литературна естетика

Гачев, Георги. Ускореното развитие на културата. София: Захарий Стоянов,Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2003

Каранфилов, Ефрем. Герои и характери. Варна: Държ. изд., 1962

Константинов, Константин. Пътуване към върховете. Варна: Г. Бакалов, 1976

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)