ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Синоними

Пернишка, Емилия. Синонимен речник на българския език. София: Наука и изкуство, 2012

Нанов, Любен и др. Български синонимен речник. София: Наука и изкуство, 1987

Пернишка, Емилия. Лексикалните синоними в художествения стил. София: Народна просвета, 1989

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)