ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Фразеология

Ничева, Кети. Нов фразеологичен речник на българския език. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски, 1993

Леонидова, М.. Проблемы структурно-семантической типологии болгарских и русских фразеологизмов. София: Народна просвета, 1986

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)