ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Граматика

Груев, Йоаким. Основа за българска граматика. София: Наука и изкуство, 1987

Буров, Стоян. Степените за сравнение в съвременния български език. София: Народна просвета, 1987

Пашов, Петър. Практическа българска граматика. София: Народна просвета, 1989

Чернева, Ваня. Практическа граматика. София: Коала прес, 2013

Шамрай, Татяна. Членувани и нечленувани имена в българския език. София: Народна просвета, 1989

Мертен, Олга. PONS Граматиката с един поглед - руски. София: ПОНС България, 2004

Алексиева, Татяна. PONS Глаголите с един поглед. Руски. София: Клет, 2015

Дилевски, Н.. Руска граматика. София: Наука и изкуство, 1972

Ковачева, Нина. Глаголы положения в русском языке в сопоставлении с болгарским. София: Народна просвета, 1982

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)