ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Лексикология

Въпроси на съвременната българска лексикология и лексикография. София: БАН, 1986

Добрев, Иван. Старинни народни думи. София: Народна просвета, 1987

Парашкевов, Борис. Етимологични дублети в българския език. София: Народна просвета, 1987

Радева, Василка. Лексикалното богатство на българските говори. София: Народна просвета, 1982

Стайкова, Христина и др. Русская разговорная речь в сопоставлении с болгарской. София: Народна просвета, 1988

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)