ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Речници - терминологични

Василева, Цонка. Кратък английско-български речник по обществено-политическа лексика. София: Тилиа, 1996

Речник на литературните термини. София: Наука и изкуство, 1980

Беров, Тодор. Речник на литературните термини. Варна: Хирон-РН, 1995

Беров, Тодор. Речник на литературните термини. Варна: Хирон-РН, 1995

Речник на съвременните литературни термини. София: Наука и изкуство, 1993

Енциклопедичен речник по океанология. Варна: Галактика,

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)