ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Стилистика

Дейкова, Олга. Проблеми на българското стихосложение. София: Наука и изкуство, 1982

Велева, Мая. Стилистичният анализ на художествения текст. София: Народна просвета, 1990

Въпроси на езиковата култура. София: Народна просвета, 1972

Брезински, Стефан. Езиковият шаблон. София: Наука и изкуство, 1966

Москов, Моско. Български език и стил. София: Наука и изкуство, 1974

Павлова, Елена. Метонимията като стилно-езиково средство. София: Народна просвета, 1982

Русинов, Русин. Практическа стилистика. София: Народна просвета, 1972

Станева, Христина. Публицистичният стил в съвременния български език. София: Народна просвета, 1988

Пернишка, Емилия. Иван Вазов - строител на българската лексика. София: Народна просвета, 1985

Попов, Константин. Езикът на Петко Славейков - лексика и фразеология. София: Народна просвета, 1983

Йосифова, Рашка и др. Стилистика. Велико Търново: Слово, 1993

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)