ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Еничарство

Цанков, Атанас. От залеза до изгрева. София: Отечество, 1986

Георгиева, Цветана. Еничарите в българските земи. София: Наука и изкуство, 1988

По следите на насилието. София: Наука и изкуство, 1987

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)