ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Турска литература

Шафак, Елиф. Майстора на куполи. София: Егмонт, 2014

Турска поезия ХХ век. София: Народна култура, 1981

Арпад, Бурхан. Утро над Босфора. София: Профиздат, 1972

Арпад, Бурхан. Празнична утрин. София: Народна култура, 1981

Едип, Халиде. Синекли бакал. София: Народна култура, 1971

Ердинч, Фахри. Пълен напред. София: Народна култура, 1981

Йозакън, Айсел. Сини птици. София: Народна култура, 1985

Кемал, Яшар. Безсмъртниче. София: Народна култура, 1981

Кемал, Яшар. Тенекия. София: Народна култура, 1964

Кемал, Орхан. Кърпачът и неговите синове. София: Народна култура, 1969

Несин, Азис. Живее ли Яшар. София: Народна култура, 1979

Турски морски новели. Варна: Георги Бакалов, 1980

Фаик, Саит. Куцата чайка. Варна: Георги Бакалов, 1983

Хикмет, Назъм. Влюбеният облак. София: Народна младеж, 1974

Хикмет, Назъм. Влюбеният облак. София: Български художник, 1980

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)