ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Химия - органична

Станев, Станислав и др. Органична химия. София: Техника, 1965

Райкова, Силвия. Справочник по органична химия. София: Техника, 1992

Шулпин, Георгий. Тази увлекателна химия. София: Народна просвета, 1988

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)