ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Екология

Радева, Мария и др. За чиста планета. София: Булвест 2000, 1998

Магаева, Снежана и др. Екологична химия и опазване на околната среда. София: Булвест 2000, 2002

Николова, Лени и др. Практикум по екологична химия. София: Народна просвета, 1990

Громан, Джеф. Неспокойната планета Земя. София: Фют, 2001

Костова, Здравка и др. Изграждане на екологично съзнание у учениците. София: Народна просвета, 1988

Полък, Стив. Атлас на застрашените животни. София, Лондон: Абагар Холдинг ;Белайта Прес, 1995

Гжимек, Бернхард. От мечката гризли до очиларката. София: Наука и изкуство, 1983

Червена книга на НР България. София: БАН, 1984 -

Мичев, Таню и др. Защитени птици в България. София: Земиздат, 1980

Агаджанян, Николай. Човекът и планетата Земя. София: Медицина и физкултура, 1986

Атанасова, Тамара. Защита на природата и обучението по биология. София: Народна просвета, 1977

Близнаков, Георги и др. Въведение в химичните проблеми на околната среда и в екологичното право, стандартизация и мониторинг. София: Акад. изд. проф. М. Дринов, 2001

първа | предишна | 1 2

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)