ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

България

Конституция на Република България. София: Нова звезда, 2003

Узунски, Георги. Странджански мотиви. София: Септември, 1982

Топенчаров, Владимир. Първите. София: Народна просвета, 1985

Културната интеграция между чехи и българи в Европейската традиция. Варна: Община Варна, 2000

Да, това е България!. София: ОФ, 1971

Богданов, Иван. Български твърдини. София: Народна просвета, 1971

Канджева, Вяра и др. Болгария - знакомая и незнакомая. София: Борина, 2004

Георгиев, Георги. 2 194 дни. София: Военно изд., 1969

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)