ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Гатанки

Арсова, Благородна и др. Гатанки ще ти задам. София: Народна просвета, 1989

Български народни гатанки. Пловдив: Хермес, 2006

333 гатанки от близо и далеч. Пловдив: Хермес, 2002

Майстори на гатанката. Пловдив: Хермес, 2006

Български народни гатанки, поговорки, пословици и скоропоговорки. София: Пан, 2006

Георгиева-Стойкова, Стефана. Български народни гатанки. София: БАН, 1961

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)