ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Общуване

Маринова, Иванка и др. Бизнес комуникации в организацията. София: ТИЛИА, 1996

Георгиева, Николина и др. Бизнес комуникации. Варна: Стено, 2009

Дресър, Норийн. Нови правила в етикета. Варна: Алекс Принт, 1999

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)