ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Детски игри

Елконин, Даниил. Психология на играта. София: Народна просвета, 1984

Витанова-Савова, Надежда. Социално-когнитивно пространство на процесите в детската група. София: ТИЛИА, 1999

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)