ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Деца

Брайнхолст, Вили. Ало, мамо ! Ало, татко !. София: Медицина и физкултура, 1984

Трифонов, Трифон. Формиране на характера. София: Народна просвета, 1988

Янес, Хари. От сутрин до сутрин. София: Медицина и физкултура, 1982

Чакъров, Найден. Претоварени ли са умствено нашите деца. София: Издателство на ОФ, 1970

Михалков, Сергей. Всичко започва от детството. София: Народна просвета, 1975

Йончев, Васил. Училището и душевното здраве на детето. Пловдив: Хр. Г. Данов, 1975

Матич, Миодраг. Упоритото и нервно дете. София: Народна просвета, 1964

Пирьов, Генчо и др. Трудни за възпитание и обучение деца. София: Медицина и физкултура, 1971

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)