ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Мениджмънт

Коцева-Койкова, Соня. Авторитетът - мним и реален. София: Партиздат, 1990

Мирчева, Виолета и др. Добрият директор - утопия или реалност. София: Булвест 2000, 1994

Тодоров, Кирил. Предприемачество и мениджмънт. София: Мартилен, 2004

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)