ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Етикет

Ройо-Вилянова, Карла. Добрите обноски в обществото. София: Алекс Принт, 2000

Бачев, Стоян. Азбука на културното поведение. София: Народна младеж, 1986

Цонков, Гено. Култура на поведението. София: Народна младеж, 1983

Попов, Кирил. Културното поведение. София: Народна просвета, 1973

Маринова, Иванка и др. Бизнес комуникации в организацията. София: ТИЛИА, 1996

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)