ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Деца в риск

Превенция на асоциалното поведение на деца. Варна: Пасат Прес, 2007-

Децата и ние. Варна: Пасат Прес, 2007

Христозов, Христо и др. Медицина, педагогика, поведение. София: Издателство на ОФ, 1983

Аз и моите ученици. София: Народна просвета, 1986

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)