ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Библия

Библейски легенди. София: Пан, 2012

Златина, Галина. Приказка за Исус Спасителя, който дошъл на света, за да направи хората добри. София: Златното пате; Клуб 15, 1991

Гергова, Димитрина и др. Библия за деца. София: ИК Слънце, 1991

Мачканов, Тодор. Предречено от Библията. В. Търново: В. Борба, 1990

Бък, Пърл. Библията. София: Просвета, 1990

Възвъзов, К.. Ключът на библията. София: Нов живот,

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)