ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Спорт

Найтън, Кейт и др. Защо трябва да спортувам?. София: Фют, 2009

Добрев, Павел. Сила, здраве, дълголетие. София: Медицина и физкултура, 1983

Ташев, Борис и др. Силни хора. София: Медицина и физкултура, 1972

Сладкарова, Олга. Върхове на българския спорт. София: Медицина и физкултура, 1981

Лис, Ян и др. Честна игра. София: Медицина и физкултура, 1986

Спортен спектър `71/ `72. София: Медицина и физкултура, 1970

Каранешев, Георги и др. Четиво за здравето. София: Профиздат,

Шоу, Елизабет. Как Пуци спечели купата. София: Медицина и физкултура, 1987

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)