ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Магнетизъм

Вацкичев, Людмил и др. Защо магнитите привличат. София: Народна просвета, 1982

Петков, Иван и др. Физика на земята. София: Народна просвета, 1989

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)