ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Химия

Ангелова, Вера и др. Основни понятия по органична химия - в средното училище. София: Народна просвета, 1987

Попов, Димитър. Загадката на жълтата линия. София: Народна младеж, 1976

Петров, Любомир. Химия и кибернетика. София: Народна просвета, 1974

Петров, Любомир. Химия и кибернетика. София: Народна просвета, 1974

Нанов, Венцеслав. Учебният процес по химия. София: Народна просвета, 1973

Николова, Рада. Методика и техника на опита по химия в основното училище. София: Народна просвета, 1972

Тютюлков, Николай и др. Атомен и молекулен строеж. София: Народна просвета, 1987

Николова, Лени и др. Практикум по екологична химия. София: Народна просвета, 1990

Воскресенски, П. и др. Справочник по химия. София: Народна просвета, 1968

Райкова, Силвия. Справочник по органична химия. София: Техника, 1992

Райкова, Силвия. Справочник по обща и неорганична химия. София: Техника, 1992

Славчев, Дончо. Химията през вековете. София: Народна просвета, 1957

Соколова, Ева. Конгрес на металите. София: Отечество, 1987

Тафрова, Адриана и др. Матура за отличен - Химия и опазване на околната среда. София: Просвета, 2008

Тафрова, Адриана и др. Тестове по химия. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски, 1993

Лалов, Иван и др. Четива, любопитни факти и задачи по химия. София: Народна просвета, 1986

Шулпин, Георгий. Тази увлекателна химия. София: Народна просвета, 1988

Павлова, Митка и др. Тестове по химия и опазване на околната среда - 9 клас. София: Педагог 6, 2003

Близнаков, Георги. Катализа. София: Народна просвета, 1962

първа | предишна | 1 2

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)