ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Английски език - учебни помагала

Корбей, Жан-Клод и др. PONS Илюстрован речник - - Български, английски. София: ПОНС България, 2010

PONS Речникът за ученици към системата English in Mind. София: ПОНС България, 2008

Харизанова, Сияна. PONS За да знам повече във 2. клас - Английски. София: ПОНС България, 2011

Харизанова, Сияна. PONS За да знам повече във 3. клас - Английски. София: ПОНС България, 2011

Цветкова, Николина. PONS За да знам повече във 5. клас - Английски. София: ПОНС България, 2012

Цветкова, Николина. PONS За да знам повече във 6. клас - Английски. София: ПОНС България, 2013

Цветкова, Николина. PONS За да знам повече във 7. клас - Английски. София: ПОНС България, 2015

Георгиева, Мария. Английски език за предучилищна възраст [на Алианса]. София: Отворено о-во, 1994

Berova, N. и др. Standpoint. София: Nar. prosv, 1987

Филипова, Мария. Английска граматика. София: Везни 4, 1992

Alexieva, B.. Error analysis - bulgarian learners of English. Sofia: Nar. prosv., 1988

Watcyn-Jones, Peter. Test Your Vocabulary. Harmondsworth: Penguin Books, 1985

Dubrovin, M.. Situational grammar. Sofia: Prosveta, 1991

Stories for children. Sofia: Nar. prosv., 1987

A general reader. Sofia: Prosveta, 1992

Shopov, Todor. English for little children. Sofia: Prosveta, 1992

Харизанова, Сияна. PONS За да знам повече във 4. клас - Английски. София: ПОНС България, 2012

Борисова-Шивачева, Виолета и др. Prospects. София: Булвест-2000, 1995200

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)