ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Микроорганизми

Березова, Елена. Микробите и живота на растенията. София: Народна просвета, 1962

Ризванов, Крум и др. В невидимия свят на микроорганизмите. София: Народна просвета, 1957

Денков, Веселин. Живот без микроорганизми (Гнотобиология). София: Народна просвета, 1992

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)