ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Генетика

Попиванов, Радой. Генетиката от Мендел до наши дни. София: Медицина и физкултура, 1966

Белчева, Росица и др. Практически занятия по генетика. София: Народна просвета, 1990

Гро, Франсоа. Цивилизацията на гена. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски, 1992

Георгиева, Венета. Профилактика на наследствените заболявания. София: Медицина и физкултура, 1988

Цонева, Мария и др. Наследственост и болести. София: Медицина и физкултура, 1976

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)