ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Биотехнологии

Милчев, Георги. Какво знаете за биотехнологиите. София: Техника, 1987

Биотехнологията - биология в действие. София: Народна просвета, 1987

Емцев, Всеволод. Хоризонти на биотехнологията. София: Техника, 1987

Марков, Калчо. Биотехнологията - биология в действие. София: Народна просвета, 1987

Иванова, Йорданка. Растения и биотехнологии. София: Народна просвета, 1990

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)