ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Руска литература

Гор, Генадий. Улица Университетска. София: Народна култура, 1961

Горки, Максим. Събрани съчинения. София: Издателство на БКП,

Горки, Максим. Приказки за Италия. София: Народна култура, 1975

Горки, Максим. Майка. София: Отечество, 1979

Горки, Максим. Майка. София: Отечество, 1986

Горки, Максим. Разкази за несподелената любов. София: Народна култура, 1986

Горки, Максим. Артамонови. София: Народна култура, 1966

Горки, Максим. Артамонови. София: Народна култура, 1983

Горки, Максим. Лято. София: Народна култура, 1949

Гранин, Даниил. Избрано. София: Народна култура, 1979

Гранин, Даниил. Картината. Пловдив: Христо Г. Данов, 1982

Грин, Александър. Акварел. София: Народна култура, 1978

Грин, Александър. Бягаща по вълните. София: Отечество, 1976

Грин, Александър. Корабът с алени платна. София: Народна култура, 1962

Губанов, Пьотр. Къса нощ през декември. Варна: Георги Бакалов, 1976

Гулиа, Георгий. Фараон Ехнатон. София: Народна култура, 1980

Гулиа, Георгий. Фараон Ехнатон. София: Народна култура, 1977

Гуляковски, Евгений. Дългият изгрев на Ена. София: Отечество, 1987

Гуро, Ирина. Пътят към Рюбецал. София: Народна култура, 1972

Евсеенко, Иван. По заповед на щуката. София: Народна култура, 1985

Евтушенко, Евгений. Под всевиждащото небе. София: Народна култура, 1988

Евтушенко, Евгений. Опорна точка. София: Народна култура, 1979

Давидов, Юрий. Затворникът от Петропавловската крепост. София: Партиздат, 1980

Давидичев, Лев. Горе ръцете! или враг №1. София: Отечество, 1979

Дейч, Александър. Каменояд. София: Народна култура, 1966

първа | предишна | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | слeдваща | последна

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)