ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Руска литература

Анчев, Ангел. Руският роман от втората половина на XIX век. София: Народна просвета, 1986

Троев, Петко. Руска класическа литература. София: Тилиа, 1995

Димитров-Рудар, Петър. Велики руски писатели. София: Народна младеж, 1975

Нисолов, Малчо. По върховете на руската литература. София: Бълг. писател, 1961

Гросман, Леонид. Поетиката на Достоевски. София: Тилиа, 1996

Кирпотин, В.. Пушкин - жизнен път. София: СБСД, 1949

Алманах IX клас. Велико Търново: Слово, 1995

Алманах IX клас. Велико Търново: Слово, 1994

първа | предишна | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)