ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Руска литература

Сярков, Иван. Аз и Санка в тила на врага. София: Народна младеж, 1986

Сьомин, Виталий. Знак Ost. Пловдив: Христо Г. Данов, 1980

Грин, Александър. Корабът с алени платна. София: Делакорт, 1995

Афонин, Василий. Последна есен. Пловдив: Христо Г. Данов, 1980

Талвир, Алексей. На Буинския път. София: Народна култура, 1959

Твардовски, Александър. Избрани стихове. София: Народна култура, 1973

Тендряков, Владимир. Пролетно преобразяване; Тройка, седмица, асо. София: Народна младеж, 1975

Тендряков, Владимир и др. Ученически години. София: Отечество, 1980

Тендряков, Владимир. Стегнат възел. София: Народна младеж, 1957

Тендряков, Владимир. Находка; Тройка, седмица, асо. София: Народна младеж, 1968

Тинянов, Юрий. Декабристи. София: Народна култура, 1947

Тинянов, Юрий. Смъртта на Вазир - Мухтара. София: Народна култура, 1948

Тинянов, Юрий. Разказ. София: Народна култура, 1977

Тихонов, Николай. Кавалкада. София: Народна култура, 1975

Толстой, Алексей. Избрани произведения. София: Народна култура, 1966

Толстой, Алексей. Аелита. София: Народна просвета, 1950

Толстой, Алексей. Детството на Никита. София: Народна младеж, 1975

Толстой, Алексей. Детството на Никита. София: Отечество, 1982

Толстой, Алексей. Ходене по мъките. София: Партиздат, 1987

Толстой, Лев. Повести и разкази. София: Народна култура, 1960

Толстой, Лев. Война и мир. София: Народна култура, 1

Толстой, Лев. Възкресение. София: Народна култура, 1956

Толстой, Лев. Възкресение. София: Народна култура, 1980

Толстой, Лев. Възкресение. София: Народна култура, 1976

Толстой, Лев. Кройцерова соната. София: Народна култура, 1978

първа | предишна | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | слeдваща | последна

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)