ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Руска литература

Пушкин, Александър. Евгений Онегин. София: Народна култура, 1961

Пушкин, Александър. Евгений Онегин. София: Народна култура, 1966

Пушкин, Александър. Евгений Онегин. София: Отечество, 1979

Пушкин, Александър. Евгений Онегин. София: Отечество, 1985

Пушкин, Александър. Евгений Онегин. В. Търново: Абагар, 1995

Пушкин, Александър. Размисли. София: Народна култура, 1979

Пушкин, Александър. Борис Годунов. София: Народна култура, 1981

Пушкин, Александър. Полтава. София: Народна култура, 1955

Пътища в незнайното. София: Народна младеж, 1980

Распутин, Валентин. Пожар. София: Народна култура, 1987

Распутин, Валентин. Последен срок; Живей и помни. Варна: Георги Бакалов, 1976

Рекемчук, Александър. Момчета. София: Народна младеж, 1975

Рекемчук, Александър. На стръмния бряг. София: Издателство на ОФ, 1974

Рибаков, Анатолий. Децата на Арбат. Пловдив: Христо Г. Данов, 1988

Рибаков, Анатолий. Трийсет и пета и други години. Пловдив: Христо Г. Данов, 1989

Рубина, Дина. Всяка събота. София: Отечество, 1988

Рубина, Дина. Утре, както обикновено.... Пловдив: Христо Г. Данов, 1985

Сабуров, Александър. Зад линията на фронта. София: Военно издателство, 1987

Савченко, Владимир. Да откриеш себе си. Пловдив: Христо Г. Данов, 1978

Салников, Юрий. Убеждение. София: Народна младеж, 1983

Салтиков-Шчедрин, Михаил. Избрани творби. София: Народна култура, 1979-

Самбук, Ростислав. Крахът на черните джуджета. София: Отечество, 1980

Санин, Владимир. Новак в Антарктида. София: Народна култура, 1975

Сартаков, Сергей. Философският камък. София: Народна култура, 1973

Сбитнев, Юрий. Прощаване със земята. София: Издателство на ОФ, 1979

първа | предишна | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | слeдваща | последна

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)