ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Околна среда

Райнов, Атанас и др. Човекът и неговата жизнена среда. София: Медицина и физкултура, 6950

Спорове за бъдещето. София: Земиздат, 1986

Яблоков, Алексей и др. Опазване на живата природа. София: Земиздат, 1989

Уайзман, Алан. Светът без нас. София: Ciela, 2010

Речник по екология и опазване на околната среда. София: Партиздат, 1984

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)