ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Околна среда

Райнов, Атанас и др. Човекът и неговата жизнена среда. София: Медицина и физкултура, 6950

Спорове за бъдещето. София: Земиздат, 1986

Яблоков, Алексей и др. Опазване на живата природа. София: Земиздат, 1989

Уайзман, Алан. Светът без нас. София: Ciela, 2010

Речник по екология и опазване на околната среда. София: Партиздат, 1984

Магаева, Снежана и др. Екологична химия и опазване на околната среда. София: Булвест 2000, 2002

Тафрова, Адриана и др. Матура за отличен - Химия и опазване на околната среда. София: Просвета, 2008

Николова, Лилка. Организмите и живота на земната кора. София: Народна просвета, 1966

Костова, Здравка и др. Изграждане на екологично съзнание у учениците. София: Народна просвета, 1988

Червена книга на НР България. София: БАН, 1984 -

Агаджанян, Николай. Човекът и планетата Земя. София: Медицина и физкултура, 1986

Близнаков, Георги и др. Въведение в химичните проблеми на околната среда и в екологичното право, стандартизация и мониторинг. София: Акад. изд. проф. М. Дринов, 2001

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)